2024. június 13. - Antal
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Alapítvány

"Nagyerdei Egyházközségért"

A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség presbitériuma 1995 januárjában alapítványt hozott létre.

Az alapító okirat szerint a "Nagyerdei Egyházközségért" alapítvány célja:

"A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközségben

  • a., - a vallási és hitélet gyakorlásának, fejlesztésének elősegítése, lelki gondozás,
  • b., - az "a" pontban leírtak személyi és tárgyi feltételeinek támogatása,
  • c., - az ifjúság nevelése, oktatása, képességének fejlesztése és hitoktatása,
  • d., - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak támogatása,
  • e., - kulturális örökség megóvása,
  • f., - az egyházközség ingatlan vagyona karbantartásának, bővítésének támogatása."

Az alapítvány székhelye: 4032 Debrecen Bolyai utca 25

A kuratórium elnöke: Széll György

Az alapítvány közhasznú és fogadhatja az 1%-os felajánlásokat.

Az alapítvány adószáma: 18545269-1-09

Az alapítvány számlaszáma: 11738008 - 20199236

Köszönjük, ha céljainkkal egyetért és azt támogatni tudja!

A „Nagyerdei Egyházközségért” alapítvány közhasznúsági jelentése

(2011.évi kivonat)

Az 1995-ben alapított alapítvány alapító okiratában rögzített célok: a vallási- és hitélet gyakorlásának, fejlesztésének elősegítése, lelki gondozás; az ifjúság nevelése, oktatása, képességének fejlesztése és hitoktatása; szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak támogatása; egyházközségi ingatlanok karbantartásának, bővítésének támogatása.

Az alapítvány induló vagyona 200.000-Ft, jelenlegi vagyona: 4.826.370-Ft, melyből a pénzkészlet: 197.036- Ft és az értékpapír: 4.629.334- Ft.

A 2011. évi pénzforgalmi bevétel 2.955.797- Ft, melyből a nyitó pénzkészlet 213.404- Ft, a korábbi évek betéteiből felszabadítás 1.100.002- Ft, személyi befizetések 602.800 Ft, kamatbevétel 332 Ft és az SZJA 1 % felajánlásából 2011-ben 1.039.259 Ft összeget kaptunk. Mindenkinek köszönjük.

A 2011. évi pénzforgalmi kiadás: 2.758.761- Ft (pénz lekötés befektetési jegybe: 1.100.000- Ft, a többgenerációs tábor 2311. évi segítése: 1.464.979- Ft, egyéb kiadások: 193.782- Ft). Az SZJA 1 %-ból, a költségvetési támogatásból 2014-ig felhasználható 2.398.549- Ft.

Az SZJA 1 % összege közhasznú célokra (szociális tevékenység, családsegítés) lett felhasználva a tábor keretében. A vezetők juttatásban nem részesülnek. Az alapítvány nem végez vállalkozási tevékenységet, s nincs köztartozása.

„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.” Zsolt 68,20.

Debrecen, 2012. március 22.

A „Nagyerdei Egyházközségért” alapítvány kuratóriuma

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!