2018. április 21. - Konrád
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek

Vasárnap

8:30-as istentisztelet
10:30-as istentisztelet

Gyermekeknek

8:30-as istentisztelet
10:30-as istentisztelet
Szivárvány újság
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Alkalmak érdeklődőknek

Gyülekezetünk sokféle alkalma, csoportja közül a személyes találkozáson túl, a vallásos neveltetést nem, vagy hiányosan kapott felnőtteknek különösképpen a következő lehetőségeket ajánljuk.

Átriumi beszélgetések

Minden év szeptember első felében vasárnap délutánonként kötetlen beszélgetések által van lehetőség közvetlenül gyülekezetünk lelkipásztoraival, presbitereivel egy csésze tea mellett bármilyen jellegű kérdésről beszélgetni (pl. a Szentírásról, a gyülekezeti alkalmainkról, az egyházról és küldetéséről, akár kétségekről is), és lehet ismerkedni a templommal.

A kapcsolatfelvétel alkalmaként szeretettel várunk minden érdeklődőt, közösséget keresőt.

Részletek szeptemberben a honlapunk aktualitás rovatában találhatók.

Bibliaiskola: péntek 19:00 óra

A vallásos neveltetést nem, vagy hiányosan kapott felnőtteknek ajánljuk ezt az alapozó jellegű előadás sorozatot a bibliai üzenet megismeréséhez.

A MIÉRT ÉLJEK? című Isten és önismereti bibliaiskolai előadássorozatot kiscsoportos formában, évenként általában 20-25 felnőtt érdeklődőnek tartjuk.

Minden évben szeptember utolsó péntek este 7 órakor kezdődik a 15-ös teremben.

Az ingyenes előadásokon való részvétel önkéntes és nem jár semmilyen előzetes kötelezettséggel (nincs feleltetés, nincs vizsga!). Jegyzetfüzetet és ha van Bibliát, énekeskönyvet célszerű hozni. De itt vannak közpéldányok is a teremben.

A 25 részes sorozat előadásaival szeretnénk segítségül lenni a hiányzó bibliai ismeretek pótlásában, melyekre minden, magát műveltnek gondoló embernek elengedhetetlenül szüksége van.

Továbbá szeretnénk lehetőséget adni – akiben a lelki döntés, megtérés majd közben megszületik – a felnőtt (keresztelés és) konfirmáció által hitvallástételre és így örvendező, kiegyensúlyozott keresztyén életre, gyülekezetünkhöz való csatlakozásra, egyháztagságra.

Évente virágvasárnap van felnőttek keresztelése, konfirmációja, az itt elhangzottak a Szivárvány májusi vagy júniusi számában olvashatóak.

Ajánljuk:

  • Fiatal pároknak – akik a megelőlegezett bizalom jegyében templomban házasságkötésükre Isten áldását kérték –, hiányosságaik pótlására.
  • Fiatal szülőknek – gyermekük keresztelésekor tett ígéretük teljesítéséhez, vagyis – gyermekük lelki, hitbeli neveléséhez. Ajánljuk azoknak a vallásos neveltetést eddig nem kapott szülőknek akik viszont gyermeküket szeretnék megkereszteltetni, hogy minderre lelkileg felkészüljenek.
  • Minden felnőtt érdeklődőnek – akik nem, vagy hiányosan kaptak eddig vallásos neveltetést, de van bennük nyitottság arra, hogy megismerjék a bibliai üzenetet és annak fényében hozzák meg az életüket befolyásoló hitbeli döntésüket.

A jól átgondolt és bölcs életforma kiválasztásához kívánunk a Biblia több évezredes, kipróbált tanításával segítséget adni.

Legyen nyitott minden jóra önmaga és szerettei javára!

Érdeklődők istentisztelete

Minden év szeptember közepétől három egymást követő vasárnapon a fél 11-es istentiszteletre azokat az érdeklődőket várjuk, akik gyülekezetünkkel és/vagy egyházunkkal nem állnak még szoros kapcsolatban, de szeretnék jobban megismerni a Szentírás üzenetét, illetve ismerkedni gyülekezetünk életével. Az alkalmakat az énekkar és az ifjúság szolgálata is színesíti.

Ezen istentiszteletek végén lehetőség van arra, hogy néhány perc erejéig a lelkipásztorokkal találkozzanak és a lelki segítség lehetséges folytatásáról személyesen beszélgessenek.

A korábbi években az érdeklődők istentiszteletén elhangzott igehirdetéseket, felnőttként keresztyénné lett emberek vallomásait életük megváltozásáról a Szivárványok októberi vagy novemberi számában lehet olvasni.

A részletek szeptemberben honlapunk aktualitás rovatában lesznek megtalálhatóak.

Vasárnapi istentiszteletek

8:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Istentisztelet a templomban

Az egyház életének minden megnyilvánulása a vasárnapi istentiszteletek köré szerveződik. Itt hangzik el a megtérésre hívó üzenet. A Krisztus követésére magukat odaszentelt, odaszánt hívők számára szól a bátorító, eligazító, tanító, szolgálatba küldő igei tanítás és itt részesülünk a sákramentumokban. Egész életünk az erre adott háládatos válasz.

A templom szűkös nagysága (450 ülőhely) miatt kényszerűségből, de örömmel két istentiszteletet tartunk minden vasárnap délelőtt, amelyen ugyanaz az igei szolgálat hangzik el.

Az istentisztelet első tíz percében a családok együtt a templomban vannak, majd az óvodás és kisiskolás gyermekek átmennek a termekbe, ahol az ő nyelvükön folynak tovább a két külön csoportban tartott foglalkozások.

A bölcsődés korú gyermekek és szüleik számára az átriumban van hely, ahol kivetítés és kihangosítás által kapcsolódhatnak be a gyülekezeti istentiszteletbe.

Akadálymentesítés

A templom és a gyülekezeti ház épülete akadálymentesített, a rámpa a Mikszáth utca felőli bejáratnál található.

A templomban a földszinten az orgona felőli fal mellett találhatóak a nagyothallók számára biztosított fejhallgatókkal ellátott pad.

Tábor

A júliusban tartott gyülekezeti többgenerációs táborunk kb. 350 résztvevője között ott van mintegy 70-80 kisgyermek, 120-130 gimnazista és egyetemista és 140 szülő illetve nagyszülő is.

Minden évben sok új első táborozó és érdeklődő vesz részt ezen a nagy közösségépítő programunkon.

A tábor célja, tartalma: hitbeli erősödés, gyülekezetépítés, lelki-testi felfrissülés. A délelőtti énektanulás és közös bevezető után most is szeretnénk a kiscsoportos lelki beszélgetések meghittségét megtartani. Más programok pedig segítenék gyülekezetünk különböző korosztályainak, rétegeinek egymás jobb megismerését.

Délutánonként a spontán szerveződő csoportokban nagyszerű kirándulás, sport, játék, kézműves program, vetélkedő, strandolás a tábor gyermek- és úszómedencéjében, a kápolnában pedig az elcsendesedés lehetséges.

Esténként áhítat és közös éneklés lesz mindenkinek a városi templomban.

Az érdeklődőket is szeretettel várunk.

A táborról beszámolók gyülekezeti újságunk a Szivárvány augusztusi, vagy szeptemberi számában találhatóak meg.

Házasság hete

A február közepén megrendezésre kerülő Házasság hete programjai bibliai megalapozottságú segítséget adhatnak:

  • fiataloknak a párkeresés, együtt járás, házasságra készülés kérdéseiben,
  • házasságban élőknek a házasságuk gondozásához,
  • szülőknek a gyermeknevelés feladataihoz,
  • elváltaknak, özvegyeknek helyzetük feldolgozásához.

A Házasság hete részletes programja a honlap aktuális rovatában található meg február elején.

Filmklub

Általában havonta 17:00 órakor szombaton van, a pontosabb időpont a honlap aktuális rovatában található meg.

Gyülekezetünk 15-ös számú nagytermében van a díjmentes filmvetítés mely után egy kis tea mellett közös beszélgetésre, ismerkedésre van lehetőség.

Részletes programja honlapunk aktuális rovatában található meg.

Teaház

A teaház alkalmain – amelyet az átriumban tartunk – lehetőség nyílik kötetlen, jó beszélgetésekre, ismerkedésre, közösség építésre egy csésze finom tea mellett.

Olykor más rendezvény is kapcsolódik párhuzamosan a teaházhoz.

Részletes programja honlapunk aktuális rovatában található meg.

Kerti-parti

Gyülekezetünk kertjében a nyári hónapokban lehetőség van egy kis hozott sütemény, üdítő, gyümölcs mellett kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, közösség építésre.

Olykor egy-egy csoport a templomkertben bográcsozik, vagy süt szalonnát.

Részletes programja honlapunk aktuális rovatában található meg.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

Legfrissebb
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!