2022. december 1. - Elza
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

MRE Elnökségi Tanácsának nyilatkozata a választások és a népszavazás kapcsán

2022. április 1.

Idén április 3-án az országgyűlési választásokon szavazatunkkal újra állást foglalhatunk. Hisszük, hogy ez nemcsak lehetőségünk, hanem állampolgári és keresztyén kötelességünk is.

Az alábbiakban olvasható a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsának körlevele a választások és a népszavazás kapcsán.

Kedves Református Testvérek!

Idén április 3-án az országgyűlési választásokon szavazatunkkal újra állást foglalhatunk. Hisszük, hogy ez nemcsak lehetőségünk, hanem állampolgári és keresztyén kötelességünk is. A Biblia alapján valljuk, hogy ,,Isten maga rendelt mindenféle hatóságot az emberiség békességének és nyugalmának megőrzésére.” Ezért a polgári kormányzat feladata hogy Isten értékrendje szerint tegyen különbséget jó és rossz között, segítve ezzel az élet megőrzését és kibontakozását. Keresztyénként a politikai életben nem olyan személyeket keresünk, akik majd elhozzák a tökéletes életet és igazságot. A megváltás nem emberi erő által hanem Jézus Krisztus által történik. Ezért szabadok vagyunk azt vizsgálni, kinek az értékrendje és cselekedetei állnak közelebb a Szentíráshoz, tudva, hogy az emberi hibáktól és bűntől egyetlen kormányzat sem mentes, mint ahogy mi magunk sem.
Mai világunkban egyre általánosabb az agresszív szembefordulás a zsidó-keresztyén világszemléletből fakadó évezredes alapértékekkel. Keresztyén hagyományainkkal a közösségi élet alapját és a nemzeti folytonosságot jelentő családokkal sőt még gyermekeinket is érik szellemi, fizikai fenyegetésék. Ezek csupán szavakkal nem védhetők ki, ezért kérjük, hogy döntsenek megfontoltan a református egyház által képviselt biblikus evangéliumi tanítás alapján! Nemzeti Alaptörvényünknek megfelelően keresztyén kultúránk védelmezése a választáson felhatalmazott kormányzat feladata is. Az egyház küldetése pedig az ,hogy a keresztyén hitet hirdesse és annak megfelelően éljen. Azt kérjük és javasoljuk, hogy azokat támogassák szavazatukkal, akik kiállnak a teremtési renden alapuló család, férfi és nő szövetsége mellett. Azokat támogassák szavazatukkal, akik a nemzet szuverenitásáért és gyarapodásáért dolgoznak. Azokat támogassák szavazatukkal, akik támogatják keresztyén küldetésünk betöltését, a templomok építését, az egyházi iskolákban folyó nevelést, a hit- és erkölcstant, az idősek és betegek gondozását.
A népszavazás kérdéseire gyermekeink védelme érdekében egyházunk biblikus
tanítása és a józan ész alapján válaszoljunk ,,NEM” szavazatunkkal. Ez a döntésünk
családjaink és a következő nemzedékek életét is befolyásolja. Ne feledjük hogy mi mindannyian Jézus Krisztusban testvérei vagyunk egymásnak, még akkor is, ha vannak közöttünk, akik másképpen látják a közéletet, a kormányzat munkáját! Mi ezek felett a különbségek felett is testvérei maradunk egymásnak. Őrizzük meg a békességet és a józanságot gyülekezeteinkben, egyházunkban! A szomszédban dúló háború figyelmeztet álljunk ellen minden gonosz indulatnak, melyből a másik életének megkárosítása származhat.
,,A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők.” (Róm 12,9-70)

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa:

Budapest 2022. március 31.

Molnár János s.k.
főgondnok,
a Zsinat presbiteri elnöke

Dr. Nemes Pál s.k.
főgondnok,
a Zsinat presbiteri alelnöke

Veres Sándor s.k.
főgondnok

Dr. Molnár Pál s.k.
főgondnok

Balog Zoltán s.k.
püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke

Pásztor Dániel s.k.
püspök,
a Zsinat lelkészi alelnöke

Dr. Fekete Károly s.k.
püspök

Steinbach József s.k.
püspök

Aktuális

Array

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Ifis farsang
Családi délután - farsang

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!