2021. augusztus 2. - Lehel
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Olvasói levél

2020. április 2.

Kedves testvérek, szolgatársak,
úgy köszöntelek benneteket, ahogy a templomajtóban szoktam, mosolyogva.
Megszürkültek a vasárnapok, gondoltam eleinte és ez tulajdonképpen így is van. A világ egyik pillanatról a másikra ijesztő és borzalmas hely lett. Persze gondoljunk csak bele: volt ez a világ bármikor is jobb? Nem tudom, kell-e egyáltalán meglepődnünk.

Ez az ember világa.
Az Isten világa, - amelyben mi részeseknek valljuk magunkat - nem változik. Ami most változik, az a mi napi és heti rutinjaink mozaikja. Most azoknak is végképp ki kell lépniük a " komfortzónájukból", akik eddig csak másokat biztattak erre. A levegő fejedelme sötét káoszt borított a Földre, amelyben hűbéresei szabadon garázdálkodhatnak.

Nekünk azonban, az "ecclesia reformata" polgárainak ez által csodálatos lehetőség adatik a változásra, a paradigmaváltásra, a megújulásra. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy a talentumos szolgák közül kinek a példáját követtük. Mindent lehet jobban, tisztábban, hűségesebben végezni.

Ne szomorkodjunk és aggodalmaskodjunk tehát az ideigvaló dolgok miatt, mert reménységünk van arra, hogy hamarosan új örömmel szoríthatjuk meg egymás kezét.

Jusson csak eszünkbe a Káté 54. kérdés-felelete: " Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok." Hiányoztok, de tudom, hogy vagytok, és ez az egyszerű "tudás" engem vígasztal, nekem erőt ad.

Ezekre most mindannyiunknak nagy szüksége van. A napokban szokatlan és meglepő emberi magatartásokat megtapasztalva eszembe jutott apai nagyanyám, aki néha látva az emberek színeváltozását így szólt: "Elválik a vér a víztől." Ennek a régi szólásnak -mint annyi másnak is- bibliai gyökere van. Napjainkban azonban bízvást mondhatjuk: egy haszonnal több. A bajban mutatkozik meg, ki milyen ember.

Fellapoztam a Bibliámat a Galata levélnél, annak is az 5. fejezetét kezdtem olvasni. A Krisztus legádázabb üldözőjéből leghűségesebb hirdetőjévé lett kedves apostol szavai figyelmeztetőleg szóltak hozzám és bizonnyal nem csak hozzám. Újra meggyőződtem arról, hogy okulásunkra, megjobbításunkra született az Ige, él benne az erős támogatás és ezt az életet Istentől nyeri, aki nekünk megtartó támaszunk. Attól az Istentől, aki számtalan megszámlált alkalommal így szól hozzánk: "Légy bátor!"

Nyissátok ki az énekeskönyvet a 455. dícséretnél, "Testvérek, menjünk bátran". Énekelni ezt otthon is lehet, sőt, most van ennek legfőbb ideje. Az éneket, -mind a 9 versét- először olvassátok végig hangtalanul, értelmezve, majd még egyszer hangosan, végül énekeljétek végig. Aki nem találná a dallamot annak segítséget ad a YouTube. Nagyon jó, nekünk bevált!

Aki eddig úgy gondolta, hogy nem tud énekelni, most próbálja meg. Az Isten szereti a tehetségeseket is meg a hűségeseket is, de a hűségeseket melengeti az Ő tenyerén, amikor cudar, komisz, hideg idők járnak.

Ebben a reménységben búcsúzom, áldás békesség, Istennek dicsőség.
   Szeretettel: Detrich János

Aktuális

Array

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Összetartozásunk napja
Felnőttek konfirmációja

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!