2024. június 13. - Antal
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Igei motivációnk

A gyülekezetalapítás bibliai alapjai

Isten országának építése:
Nyilvános működése kezdetén Jézus a következő szavakkal hirdette meg saját küldetését: „Elközelített az Isten országa, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban!” (Mrk 1,14)

Amikor pedig sok beteg kereste Jézust, Ő ezt mondta: „Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem” (Mrk 1,37-39).

A feltámadott Úr így szólt tanítványaihoz: „Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk” (Luk 24,46-48). A Mt 28,18-ban pedig így olvashatjuk küldetésünket: „Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet...”

Ennek a missziói parancsnak engedelmeskedtek követői: „Antiókhiában volt néhány próféta és tanító...” Kiválasztották Barnabást és Sault, „böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket...” a missziói útra Ciprusra (Csel 12,1-2).

Teológiai és gyakorlati felismeréseink:
- A Presbitériumunk által 2016 decemberében egyhangúlag elfogadott gyülekezetalapítási szándéknyilatkozatunk olvasható a Szivárvány februári számában, valamint a honlapunkon is: refnagyerdo.hu.
- A szándéknyilatkozatunk egyes pontjai mögött egy-egy teológiai és gyakorlati, már megvalósult, vagy megvalósítandó felismerés áll.
- Küldetésünk tehát az Isten országának építése, emberek megtérésre, megszentelődésre segítése, ezért építjük, erősítjük folyamatosan gyülekezetünket. A gyülekezetépítés tehát nem öncél, hanem küldetésünk teljesítésének egyik fontos eszköze.
- Gyülekezetépítési célunk tavalyi és idei fontos hangsúlya és lépése az evangelizáció.
- Isten országa építésére törekedve lehetünk alkalmasabbak a gyülekezetek számának gyarapítására is, hogy így még több emberhez tudjuk eljuttatni az evangéliumot.
- Ahogyan a több kiscsoportunk által több ember kapcsolódhat intenzívebben a gyülekezetünkhöz, (a honlapunkon látható „gyülekezeti virág” ábránk ezt szemlélteti,) úgy hasonlóan van ez a növekedés nagyobb méretekben is.
- Az elmúlt hatvan évben megduplázódott lakosságú Debrecenben még kevés új gyülekezet alakult ahhoz, hogy még több embert tudjunk az evangéliummal megszólítani.
- A gyülekezet alapítás gondolata nem új ötlet egyházközségünkben, hiszen – a Bolyai utcai gyülekezet erősödésével párhuzamosan - már a 2008-as épület bővítésünk óta jelen volt távlatos terveinkben. (Szivárvány 2009/4 szám)
- A Bolyai utcai gyülekezetünk további építésének célja az, hogy küldetésünkben megerősödve, általunk is minél több ember megismerhesse és szolgálhassa az Urat, és ennek egyik eszköze egy új közösség alapítása is.
- Az Úrtól tanult imádság szavai szerint könyörögjünk és fáradozzunk hűségesen azon, hogy „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.”

Püski Lajos

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!