2024. július 22. - Magdolna
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Konfirmáció

Fiataloknak:

Ifjúsági konfirmációra felkészítés

Pénteken és szombaton: 15:00 Konfirmációi óra, 6. terem*

A legalább már hetedik osztályos -korábban hittanra járt - fiatalok konfirmációi felkészítése két csoportban történik (egyiknek pénteken 3 órakor, a másiknak pedig szombaton 3 órakor), így csökkenthető az időpont ütközések miatti lemorzsolódás és a hiányzás is. Pünkösd előtt természetesen együtt konfirmál a két csoport.

A további hitbeli és közösségi fejlődésük érdekében a konfirmált fiatalok számára a nyári gyülekezeti táborban új ifjúsági csoportot indítunk.

Felnőtteknek:

Bibliaiskola: péntek 19:00 óra

A vallásos neveltetést nem, vagy hiányosan kapott felnőtteknek ajánljuk ezt az alapozó jellegű előadás sorozatot a bibliai üzenet megismeréséhez.

A MIÉRT ÉLJEK? című Isten és önismereti bibliaiskolai előadássorozatot kiscsoportos formában, évenként általában 20-25 felnőtt érdeklődőnek tartjuk.

Minden évben szeptember utolsó péntek este 7 órakor kezdődik a 15-ös teremben.

Az ingyenes előadásokon való részvétel önkéntes és nem jár semmilyen előzetes kötelezettséggel (nincs feleltetés, nincs vizsga!). Jegyzetfüzetet és ha van Bibliát, énekeskönyvet célszerű hozni. De itt vannak közpéldányok is a teremben.

A 25 részes sorozat előadásaival szeretnénk segítségül lenni a hiányzó bibliai ismeretek pótlásában, melyekre minden, magát műveltnek gondoló embernek elengedhetetlenül szüksége van.

Továbbá szeretnénk lehetőséget adni – akiben a lelki döntés, megtérés majd közben megszületik – a felnőtt (keresztelés és) konfirmáció által hitvallástételre és így örvendező, kiegyensúlyozott keresztyén életre, gyülekezetünkhöz való csatlakozásra, egyháztagságra.

Évente virágvasárnap van felnőttek keresztelése, konfirmációja, az itt elhangzottak a Szivárvány májusi vagy júniusi számában olvashatóak.

Ajánljuk:

  • Fiatal pároknak – akik a megelőlegezett bizalom jegyében templomban házasságkötésükre Isten áldását kérték –, hiányosságaik pótlására.
  • Fiatal szülőknek – gyermekük keresztelésekor tett ígéretük teljesítéséhez, vagyis – gyermekük lelki, hitbeli neveléséhez. Ajánljuk azoknak a vallásos neveltetést eddig nem kapott szülőknek akik viszont gyermeküket szeretnék megkereszteltetni, hogy minderre lelkileg felkészüljenek.
  • Minden felnőtt érdeklődőnek – akik nem, vagy hiányosan kaptak eddig vallásos neveltetést, de van bennük nyitottság arra, hogy megismerjék a bibliai üzenetet és annak fényében hozzák meg az életüket befolyásoló hitbeli döntésüket.

A jól átgondolt és bölcs életforma kiválasztásához kívánunk a Biblia több évezredes, kipróbált tanításával segítséget adni.

Legyen nyitott minden jóra önmaga és szerettei javára!

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!