2024. július 22. - Magdolna
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Szándéknyilatkozat

A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség Presbitériumának gyülekezetalapítási szándéknyilatkozata

1. - A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség már korábban megfogalmazott missziói célja: az emberek megtérése, megszentelődése és szolgálatba állításának segítése, amelynek egyik újabb módja a területünkön egy új gyülekezet alapítása is.

2. - A Reformáció 500. évfordulóján a Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezet Presbitériuma a jövő felé fordulva akar hálát adni az évszázadok alatt és az utóbbi évtizedekben kapott lelki áldásokért.

3. - A rendszerváltás után egy évtizedig helyet adtunk az Egyetemi Gyülekezetnek, és ezzel párhuzamosan visszaigényeltük egykori otthonunkat, az Egyetemi templomot, mely egy évtizede már az Egyházkerület tulajdonában és a Egyetemi Református Gyülekezet használatában van.

4. - Az Egyházkerület által indított Füredi úti közösség missziói egyházközséggé szervezéséhez jelentős területet engedtünk át egyházközségünk nagy szolgálati területéből.

5. - Küldetésünk hatékonyabb teljesítéséhez sok kiscsoportot indítottunk, majd bevezettük a vasárnap délelőtti két istentiszteletet, így a Lélek munkája által, az elmúlt 25 évben gyülekezetünk templomos létszáma megduplázódott.

6. - A megnövekedett gyülekezeti élethez épületünket az eddigi szükség szerinti mértékben bővítettük.

7. - Mindezekért hálát adva az egyház Urának ezután is teljes erővel igyekszünk az evangéliumot hirdetve Isten országát építeni, és ezzel Debrecen lelki megerősödését is szolgálni.

8. - A Bolyai utcai gyülekezet további fejlesztésével párhuzamosan mégis úgy látjuk, hogy evangéliumi küldetésünk teljesebb megvalósításához még újabb keretre, helyszínre és formára is szükség van.

9. - Az Úr segítségében bízva Presbitériumunk kinyilvánítja egy új gyülekezet alapítására vonatkozó missziói szándékát.

10. - A Debrecen városában folyó református misszió bővítésére irányuló gyülekezetalapítási szándékunkkal kapcsolódni tudunk az Egyházkerület gyülekezetalapítási programjához és egyházmegyénk városi szolgálatának bővüléséhez is.

11. - Ezen evangéliumi cél érdekében szükséges a Nagyerdei Református Gyülekezet, a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Debreceni Református Egyházmegye, valamint az Amerikai Református Egyház (RCA) lelki és anyagi összefogása is.

12. - Missziói szándékunk kinyilvánítása után is Urunk vezetését és áldását kérjük az előttünk álló előkészítő (helyszín, lelkész, eszközök, anyagiak ...) közös munkánkra, missziói tervünk megvalósulására.Elfogadta a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség Presbitériuma 2016 dec. 5-én, a 16/2016 számú határozatával.

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!