2024. június 13. - Antal
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Ünnepélyes kiküldés gyülekezetalapításra

Már több mint 20 új csoportot, bibliakört hoztunk létre az elmúlt két évtized során gyülekezetünkben érdeklődőknek, hitben járóknak, fiataloknak, felnőtteknek hitünk és közösségünk építésére, küldetésünk teljesítésére. Presbitériumunk most látta érettnek a helyzetet arra, hogy az Isten országa építésére egy új csoportot új gyülekezet alapításának céljával szervezzünk meg.

Csel 13,1-5: „Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon..., Lucius és Manaén..., valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Lélek: „Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.” Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.... János is velük volt, mint segítőtárs.”

Az anitiókhiai gyülekezet lelki vezetői közül kiküldtek kettőt a gyülekezetalapítói, missziói körútra, azok közül akiknek már volt belső lelki elhívása. Később más segítők is csatlakoztak a missziói munkához.

A reformáció 500. évében, Nagyerdei Gyülekezetünk meglévő és folytatandó szolgálatai mellett, most egy új csoportot is formál gyülekezetalapítási céllal. Vagyis nem szakadás történik gyülekezetünkben, hanem tervszerű, tudatos missziói lépés, hogy még több emberhez tudjuk elvinni az evangéliumot.

A presbitérium titkos, egyhangú szavazással Püski Dániel (eddig egyetemi) lelkészt bízta meg a feladat vezetésével és püspök úr szeptember elsejével ki is rendelte erre szolgálatra.

Költségvetésünkben korábban csak részmunkaidős munkatársat tervezhettünk, de Norvégiában is munkálkodik az Úr, nem csak az Amerikai Református Egyházban és Debrecenben. Az egykor gyülekezetünkben felnevelkedett Ittzés Dávid és családja most azért települt haza Norvégiából, hogy ott az gyűjtött támogatások révén itt teljes állású missziói munkatársa legyen az alapítói szolgálatnak.

A most kiosztásra kerülő (kék) szórólapok által jelezhetjük, hogy ki hogyan szeretné, tudná segíteni a gyülekezetalapítást.

Az antiókhiai gyülekezethez hasonlóan most mi is áldással és imádsággal indítjuk munkatársainkat ebbe a nemes missziónkba, hogy az évek folyamán felépülhessen a
Debrecen-Úrréti Református Gyülekezet.

Áldások:
- Püski Dániel: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel.” (Zsolt 100,2)
- Dr. Ittzés Dávid: „Szeretetben szolgáljatok egymásnak.” (Gal 5,13)
- Az alapító csapatra: „Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

Püski Lajos

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!