2020. szeptember 19. - Vilhelmina
 • Email:
 • Telefon: 36-52-410-811
 • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Püski Lajos és Püskiné Szécsi Judit lelkészek

 • 1977 augusztusától 1979 februárjáig együtt szolgáltunk Tiszasas, Tiszaug és Csépa gyülekezeteiben.
 • 1979 februárjától 1990 nyár elejéig Komádiban szolgáltunk. Az épületeiben és lelkileg is lepusztult, ezért több kolléga által nem vállalt gyülekezetben, nagyon sok fizikai munkát saját kezűleg is végezve, utólagos falfűrészeléses szigeteléssel kiszárítottuk a nagyon vizes paróka falait, és korszerűsítettek az épületet. A nagyközség másik végén lévő Kistemplom falait is hasonlóan szigeteltük. A felújítások harmadik ütemében kívülről és belülről is tataroztuk a központban lévő Nagytemplomot.
 • Közben az elődünk utolsó négy évében már szünetelő konfirmációt újra indítottuk és eljövetelünk idején már a korosztályos református gyerekeknek több mint a fele, konfirmált. Szerveztünk vasárnapi gyermekcsoportot, és később ifjúságikört is.
 • 1990 nyarán, megszervezve a második lelkészi állást is, mint Debrecen első szabadon választott lelkészei kerültünk a Debrecen-Nagyerdei Gyülekezetbe.
 • Itt a rendszerváltás tájékán, egy viszonylag jól gondozott nagyvárosi gyülekezetben kellett átvennünk a közösség vezetését.
 • Újra indítottuk az évtizedek óta már nem létező iskolai hitoktatást, kialakítottuk a különböző életkorú, ismeretű, élethelyzetű emberek számára a kiscsoportos foglalkozások rendszerét, az évek folyamán 20 új kiscsoportot is indítva.
 • 1993-ban Szivárvány néven havonta megjelenő gyülekezeti újságot indítottunk.
 • 1996-ban a közösségépítés szolgálatára kialakítottuk a többgenerációs nagytábort is, ahol már évek óta több mint 350-en vagyunk együtt nyaranta egy hétig.
 • Ma már mintegy 30 fős, nagyrészt önkéntesekből álló munkatársi közösség vezetésével tudjuk mindezt végezni.
 • 1997 óta Püski Lajos a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szakoktatója és így több teológus töltötte gyülekezetünkben a segédlelkészi gyakorló esztendejét.
 • Örömünk, és nagy kihívás is, hogy a hétköznapokon több mint 400 gyermekkel és fiatallal foglalkozhatunk, és vasárnaponként is közel félezer ember jelenik meg az istentiszteleteken.
 • 1990-ben bővítettük egy szobával a kicsi parókiát.
 • 1991-ben elindítottuk a diktatúra idején adásvételi és csereszerződés nélkül állami kézre került egykori tulajdonunk és otthonunk az Egyetemi templom visszaszerzésének ügyét.
 • 1995-ben új karzatot építve 450 férőhelyesre bővítettük Bolyai utcai templomunkat.
 • 1997-ben körülkerítettük a templomkertet.
 • 1998 óta, mivel templomunkat újra kinőttük, ezért vasárnap délelőttönként két istentiszteletet tartunk.
 • 2002-ben saját erőből felújíttattuk a templom tetőzetét.
 • 2002-ben a polgári kormány visszaadta az Egyetemi templomot a Magyarországi Református Egyháznak, majd az épület a Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonába került, és mi kerestük a további fejlődés lelki és épületbeli lehetőségeit.
 • 2004-ben elindítottuk a gyülekezeti honlapot.
 • 2004 óta Püski Lajos – táborszervezés témakörben - rendszeres előadója az Országos Ifjúsági Vezetőképzőnek.
 • 2004 végén elvben megegyeztünk a Tiszántúli Református Egyházkerülettel, hogy egykori tulajdonunk és otthonunk az Egyetemi templom az Egyházkerület tulajdonában és használatában marad, és ezért a Nagyerdei Gyülekezet hathatós kerületi támogatásból bővítheti majd Bolyai utcai épületét.
 • 2005 tavaszi félévében Püski Lajos Bibliaiskola elmélete és gyakorlata címmel tartott kurzust a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.
 • 2005 óta Püski Lajos többször vezetett a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkésztovábbképzője keretében kurzusokat. Határon innen és túl közel száz előadást tartott elsősorban gyülekezetépítés témakörben.
 • 2006-ban megkezdte működését az egyházközségünk földrajzi területének egy részét is érintő Füredi utcai református misszió.
 • 2006-ban Püski Lajos – teológiai ösztöndíjas Dániel fiával – három hétig tanulmányozta az Egyesült Államok 13 gyülekezetének életét, missziói szolgálatát és épületeit.
 • 2007 eleje óta az Egyetemi gyülekezet (melynek egy évtizedig gyülekezetünk a Bolyai utcán adott helyett), már az Egyetemi templom egyik helyiségében tartja alkalmait.
 • 2007-ben Püskiné Szécsi Judit pasztorálpszichológiai diplomát is szerzett.
 • 2008-09-ben 210m² új rész megépítésével, egy átriumnak nevezett központi tér köré szervezve, összekötöttük a templomot és a régi gyülekezeti házat, valamint részben átalakítottuk illetve korszerűsítettük már meglévő épületeinket. A 62 millió forintos beruházás költségeinek 40%-át az Egyházkerület, 60%-át pedig gyülekezetünk fizette.
 • 2011 A templomkorszerűsítés keretében, hőszigetelt üvegek kerültek a nyílászárókba, és az úrasztala környékét két lépcsővel megemeltük.
 • Az 1990-es évek elsősorban a jelentős számszerű gyarapodás ideje volt, ezzel részben párhuzamosan, de elsősorban a 2000 utáni években a minőségi, belső, kiscsoportos megerősödés volt a hangsúlyosabb. Az utóbbi években újra nagyobb figyelemmel fordulunk a gyülekezet számszerű gyarapodása felé is. Ennek egyik fontos eszköze a 2006 óta gyülekezeti szinten is gyakorolt \'András-szolgálat\'.
 • 2009 eleje óta Püski Lajos tagja a Magyarországi Református Egyház Zsinatának és a Zsinati Missziói Bizottság elnöke.

Az áldásokért, megtérőkért, sokak hűséges szolgálatáért és az eredményekért legyen Istenünké a dicsőség, nekünk pedig, ezután is adjon erőt a közösen végzett szolgálatokhoz.

Sok örömet és áldást kaptunk eddig családi életünkben is:

A Komádiban végzett szolgálatunk idején született három fiú után, Debrecenben még két lányunk is született.

 • Dániel geográfus diplomája mellett lelkészi oklevelet is szerzett. 2002-ben kötött házasságot, és három gyermekük van. Jelenleg a Debreceni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet lelkésze.
 • Balázs munka mellett, a Debreceni Egyetem főiskolai karának gépész szakán végzi tanulmányait, és 2010-ben nősült meg.
 • Gábor 2006-ban megnősült és néhány év munka után most a Debreceni Református Hittudományi Egyetem lelkész szakos hallgatója.
 • Zsuzsanna a Budapesti Műszaki Egyetem közgazdasági karán, és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem óvodapedagógus szakán tanul.
 • Eszter a Dóczy Gedeon Református Gimnázium 12-es tanulója.
 • Dániel fiunk révén immár három unokának – Benedek, Borbála, Dorottya – is örvendhetünk.

Hálát adunk az Úrnak a gyülekezeti és családi életünkben kapott áldásokért.

(2011 dec. 1)

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Vírushelyzet és hatásai a gyülekezetben
Együtt vagyunk 2020

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!