2022. június 27. - László
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Kamarakórus

A gyülekezeti kérdőíveken (1993-ban) néhányan énekkar felől is érdeklődtek. 1997-től gyakran szerzett örömet éneklésével vegyes karunk. A 2006-os pünkösdhétfői évadzáróról a Szivárványban is megemlékeztünk.

A 2006-os nyári szünet után a korábbi évek 40 fős kórusa tartósan felére fogyatkozott, ráadásul a szólamarányosság is vészesen felborult, és így már az őszi félévben egyszer sem tudtak istentiszteleten énekelni. A megmaradt hűségesek két havi készülésének egy része, 20 fő segítség szervezésével szenteste még meg tudott szólalni. A felére csökkent vegyes kar próbákra rendszeresen járó tagjainak száma az új esztendőben sem gyarapodott.

Gyülekezetünkben lenne szolgálati helye két különböző jellegű többszólamú kórusnak is, de ahhoz kívánatos folyamatosan a megfelelő, szólamarányos létszám jelenléte.

Köszönjük a vegyes kar évekig hűségesen próbára járt tagjainak eddigi szolgálatát. A 2006 adventjében segítségül hívott 20 gyülekezeti tagunk a szentesti éneklés után kamarakórust formálva együtt maradt. Tavasszal néhányszor istentiszteleteinken is szolgáltak már. A 2007 jún. 17-i vasárnap délután a zenés áhítaton pedig lélekemelő, igényes, néha zeneileg nem is könnyű művekkel mint a város egyik legszínvonalasabb gyülekezeti kórusát ismerhettük meg őket. A fogadtatást jelezte az is, hogy a jelen lévő több mint száz fős gyülekezet, a záró ének után – a zenés áhítatokra nem jellemzően – spontán módon, felállva tapssal is megköszönte a szolgálatot.

Legyen áldás mindazokon, akik idejükből és tehetségükből áldoznak gyülekezetünk épülésére.

Püski Lajos

(2007 július 1.)

Kamarakórus

„Isten nevét dicsérem”

A Nagyerdei Református Kamarakórus és a Nagyerdei Kamaraegyüttes új CD-jéről

(A 2011. december 4-i Zenés áhítaton elhangzott CD-bemutató szövegének szerkesztett változata)

Ez az egyházi énekeket feldolgozó kicsiny lemez megmutatja: van tisztaság és harmónia, öröm és békesség, felemelő és megtisztító erő. Megmutatja, milyen kincseket rejt énekeskönyvünk. Mindjárt a nyitó karácsonyi himnusz – Jer, dicsérjük az Istennek Fiát – nem gügyögés a kicsiny gyermekről, hanem áradó hitvallás az üdvösséget cselekvő Atyaisten irántunk, emberek iránti szeretetéről. Ahogy pedig a Krisztus Urunknak áldott születésén dallama csendül fel, elképzeljük az ajtó előtt megjelenő betlehemeseket, akik a karácsonyi áldásmondással köszöntenek.

A CD anyaga az énekeskönyv ősi rétegeiből és a népi kegyesség karácsonyi gyöngyeiből merít, valamint a magyar népdal örök időkre ható üzenetét viszi tovább az ún. népdalzsoltárok megszólaltatásával.

Ami feltűnik ezen a lemezen, a feldolgozások gazdag színessége; a zenekar kamara jellege mellett az egyes hangszerek és hangszínek sűrű váltása révén nyújtott élénk mozgalmasság; valamint a kórus szólamainak és a szólisták jókor jött váltásainak hatásos technikája. Az énekek dallama kézről-kézre, pontosabban szájról-szájra jár a kórus szólamai és a zenekar között.

Külön méltatást kíván a zenekari kíséret kifejező ereje, amely mesterien igazodik a szövegtartalom hirtelen hangulatváltásaihoz, kiemelve az énekek örömét-bánatát, vagy a dicsőítő halleluják áradását. Dicsérnem kell az előadás minőségét is: a kórus, az énekhangok tisztaságát, a vonósok szinte vonósnégyes minőségű együttesét, az oboa, klarinét, fuvolák, rezek csiszolt együtthangzását – az orgona biztos hátteret nyújtó kíséretével.

A válogatás a karácsony – nagypéntek – pünkösd világából a népzene vonzó hangjáig jut. A lemez különleges színfoltja ugyanis a négy népdalzsoltár feldolgozás. Ez a műfaj már sok vitára adott okot. Teológusok kérdezik: szabad-e szent szöveget világi dallammal párosítani? A népzene szerelmesei pedig azon gondolkodnak: szabad-e a népdal dallamához „idegen” szöveget társítani? Mindkét kérdésre könnyebben kapunk választ, ha népdalzsoltárokat hallgatunk. A magyar népdalkincs ugyanis lezárult, sőt elfeledett, hűtlenül elhagyott csodavilág. Jó tehát, ha, akár egyházi szöveggel is, közösségek újból az ajkukra veszik, mint ahogyan ezen a CD-n is hallható. A záró hálaadó dicsőítés szépen igazolja a lemez címét: Isten nevét dicsérem.

Mindez Nagy Csaba művésztanár testvérünk munkájának köszönhető, aki az együttes vezetője. Szerzője és betanítója is ennek a megragadó feldolgozás-csokornak, s karnagya a gyönyörködtető előadásnak. Már az előző lemezüket hallva is tudható volt, most pedig újabb bizonyosságot kapott az a meggyőződésem, hogy Nagy Csaba képzett, érett zeneszerzővé lett az évek során. Csak fokozza örömünket, hogy remek képességeit az egyházi zene, a templomi muzsika szolgálatába állította. Soli Deo Gloria!

Sepsy Károly

(2011. december 4.)

« Vissza

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Ifis farsang
Családi délután - farsang

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!