2024. február 27. - Ákos, Bátor
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Gyere már!

2011. október 2.

Még téged is hív!

Október 2-án a fél 11-es istentiszteleten igeolvasással Mózesné Kapocska Ildikó, imádsággal Mózes Dávid szolgált. Lelki útkereséséről, megtéréséről pedig a felnőttként konfirmált Máténé Váradi Ida beszélt. A Lukács 14,15-24 alapján Püski Lajos lelkész hirdette az igét.

Folyamatosan háborúk, erőszak, válság szomorú hírei zúdulnak ránk a médiából. Pedig van jó hír is! Az örömhír az, hogy az Isten hív magához, mint a példázatbeli gazda a vendégeit a nagy vacsorára. Megdöbbentő, hogy a már meghívottak – a választott nép vallásos vezetői – végül nem mentek el. Csak mentegetőztek a vagyon, a munka, a családi élet egy-egy eseményei mögé bújva. Vigyázzunk, mert lekéshetjük a jó irányba vivő vonatot.

Isten mentő szeretete nem ismer korlátokat. Szolgáit – minket is –, akik már megismertük szeretetét, küldi most hozzád is azzal a jó hírrel, hogy téged is hív! Lehet, hogy eddig kizárva érezted magad a templomból, mert nem kaphattál vallásos neveltetést. Lehet, hogy a világ útjain sodródtál az árral bizonytalan, idegen utakon. Lehet, hogy úgy érezted, az előítéletek kerítései választanak el téged Istentől. Halld meg a hívást, mert még téged is hív az Úr, és szeretne veled is együtt örülni a nagy vacsorán.

Mennyei gazdánktól azt a megbízatást kaptuk, hogy „kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam”. Nem fegyverrel, nem erőszakos cselekedetekkel, mert a cél nem szentesíti az eszközt. De mérhetetlenül nagy szeretettel, türelemmel, kitartóan bátorítva, bíztatva szeretnénk meggyőzni téged is, hogy életed legnagyszerűbb döntése az lesz, ha igent mondasz az Úr hívó szavára. Szeretnénk megértetni veled is, hogy nem érdemeidért vagy érdemtelenségeidért hív az Úr, hanem mert szeret és az örvendező élettel, üdvösséggel szeretne megajándékozni. Az örök mennyei vacsorának akkor lehetsz részese, ha már most elfogadod az Úr hívó szavát, és Krisztust követve csatlakozol népe örvendező közösségéhez is.

Kedves Barátom! Még téged is hív az Úr! Elküldött minket, hogy rajtunk keresztül is megszólítson, szeretetének üzenetét eljuttassa hozzád. A Mennyei Atya nem érdemeidre vagy érdemtelenségedre, hanem Krisztus éretted való áldozatára tekintve kész elfogadni téged is, mert szeret. Jöjj, legyünk részesei a Krisztus követése által ennek az örvendező életnek!

Imádság: Istenem, most már tudom és vallom, hogy az életem csak hit által működik és országodban lesz boldog.
Magasztallak, hogy kitartóan, többször hívtál, és hit által örökkévaló távlatot nyitottál számomra is.
Odaszánom magam Krisztus követésére, segíts megtapasztalni a gyülekezetben felkínált áldásaidat. Ámen!

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!