2019. június 16. - Jusztin
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek

Vasárnap

8:30-as istentisztelet
10:30-as istentisztelet

Gyermekeknek

8:30-as istentisztelet
10:30-as istentisztelet
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Magasztalás

2018. július 25.

„Dicsőségének magasztalására legyünk” (Ef 1,12)

Soli Deo Glória!

A hét igéje: Ef 1,3-14
Isten magasztalása Krisztusért
- háromszor szólal meg ebben a részben!
 Zsolt 119,175: Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem!”

Tábor célja:
- Küldetésünk egyik elemének a magasztalásnak kibontása, feldolgozása,
- Megtanulni és gyakorolni, hogy az igazi magasztalás a szó, cselekedet, ének, közösség egyensúlyában valósulhat meg.

Hétfő: fél 5-kor tábornyitás, ismerkedés
Esti nyitóáhítat: Zsolt 119,171-176: Miért éljünk?

Kedd: Magasztaljuk az Urat szavainkkal!
„Amivel csordultig van a szív azt szólja a száj...” Mt 12,33-37:
1. Mi a magasztalás/dicsőítés lényege?
2. Ki tudja/akarja magasztalni az Urat?
3. Hogyan magasztalhatjuk az Urat szavainkkal?
Este: Zsolt 71,14-24: „Uramnak nagy tetteit hirdetem...”

Szerda: Magasztaljuk az Urat cselekedeteinkkel!
„Lássák jó cselekedeteiteket, dicsőítsék...” Mt 5,16:
1. Milyen legyen a szó és tett viszonya életünkben?
2. Miért fontosak a háládatos élet jó cselekedetei?
3. Hogyan kapcsolódjanak össze jó cselekedeteink és az Úr magasztalása?
Este: Zsolt 119,1-18: Hálát adok,... tanulom,... megtartom döntéseidet...

Csütörtök: Magasztaljuk Őt énekkel-hangszerekkel!
„Mondjatok egymásnak és az Úrnak zsoltárokat, dicséreteket...!” (Ef 5,19)
1. Mi a célja/funkciója a keresztyén ének/zenének?
2. Mik a régebbi és az újabb énekek értékei és funkciói?
3. Milyen legyen a hagyomány/örökség és az új kapcsolata az Úr magasztalásában?
Este: Zsolt 98,1-9: Énekeljetek, ujjongjatok, mert az Úr cselekedett

Péntek: Magasztaljuk az Urat együtt, mint közösség!
„Magasztaljuk együtt az ő nevét!” (Zsolt 34,4)
1. Mik az egészséges gyülekezet jellemzői? (véka)
2. Miért fontos a gyülekezethez tartozásunk, különös tekintettel az Úr dicsőségére?
3. Mik az egyéni és közösségi magasztalás sajátosságai és áldásai?
Este: Zsolt 145,1-13: „Elmondják,... én is felsorolom... országod örökkévaló...”

Szom.: Ezek egyensúlya magasztalja Őt és lesz áldás mindenkinek!
1. Hogyan viszonyul/jon egymáshoz a szó, tett, ének és közösség?
2. Hogyan kapcsolódik össze az Úr magasztalása és az Ő országa?
3. Hogyan alakulhat ki missziói helyzet?
Este: Táborgyertya: Zsolt 96,1-13

Vasárnap, záró: Lekció: Jel 5,1-14 és textus: Zsolt 100,1-5:
ének, közösség, szó, cselekedet együtt magasztal igazán        

Legfrissebb

Fotóalbumok:

A kórus évzáró alkalma
Anyák napja

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!